12 คำถามฝึกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS ในหัวข้อ “Society”

หัวข้อเรียงความภาษาอังกฤษที่จะได้ฝึกเขียนกันวันนี้คือหัวข้อ “Society” หรือสังคม ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์

เพราะเราทุกคนต่างถือว่าเป็นคนในสังคม หัวข้อนี้จึงอาจรีเลทกับใครหลายๆ คนได้ ว่าแล้วก็ไปดูคำถามฝึกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS ในหัวข้อ “Society” ทั้ง 12 คำถามกันเลย :D

 

 

#1

“หลายประเทศมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชากรด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่คุณค่าทางสังคมบางอย่างที่สำคัญก็สูญหายไป

คุณคิดว่าข้อดีของการพัฒนาเศรษฐกิจมีมากกว่าข้อเสียหรือไม่?”

 

#2

“ในหลายประเทศผู้หญิงรู้สึกไม่จำเป็นต้องแต่งงานอีกต่อไป บางคนเชื่อว่าเป็นเพราะผู้หญิงสามารถหารายได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงไม่ต้องการความมั่นคงทางการเงินที่การแต่งงานสามารถนำมาให้ได้

คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

#3

“สังคมส่วนใหญ่มีคนจรจัด บางคนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยพวกเขาคือให้เงินพวกเขา

คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

#4

“ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยในแผนการพัฒนาของพวกเขา บางคนโต้แย้งว่าความช่วยเหลือทางการเงินมีความสำคัญ แต่บางคนก็แนะนำว่าความช่วยเหลือและคำแนะนำในทางปฏิบัติสำคัญกว่า?

อภิปรายทั้งสองมุมมองและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#5

“โลกาภิวัตน์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

อภิปรายทั้งสองประเด็นและแสดงความคิดเห็นของคุณ”

 

#6

“ในหลายประเทศผู้คนย้ายออกจากพื้นที่ชนบทเพื่อเข้าสู่เขตเมือง

ทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเช่นนั้น? และปัญหานี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้าง?”

 

#7

“ด้วยพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่คือการสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิม

การรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่? จะทำได้อย่างไร?”

 

#8

“ทุกๆ วัฒนธรรมได้บันทึกประวัติศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดเวลา

จะส่งต่อประวัติศาสตร์ไปยังคนรุ่นต่อไปในทางใดได้บ้าง? และทำไมประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อสังคม?”

 

#9

“ทุกๆ สังคมมีดนตรีและศิลปะเป็นของตัวเอง

คุณคิดว่าดนตรีและศิลปะมีความสำคัญต่อสังคมและบุคคลในทางใด?”

 

#10

“จำนวนประชากรในเมืองส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขึ้นเนื่องจากผู้คนย้ายไปอยู่ในเมืองเพื่อหางานทำและหาโอกาสใหม่ๆ

ปัญหาประชากรล้นเมืองทำให้เกิดปัญหาอะไร? และปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไร?”

 

#11

“ในหลายๆ เมืองขาดพื้นที่ในการพัฒนาและด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดความทันสมัย อาคารเก่าจึงถูกรื้อถอนและแทนที่ด้วยอาคารใหม่

การทุบตึกเก่ามีข้อเสียอย่างไร? และข้อดีมีมากกว่าข้อเสียหรือไม่?”

 

#12

“บางครั้งเชื่อว่าคนที่ออกเดินท่างท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีความอดทนและเข้าใจผู้อื่นมากกว่า

คุณเห็นด้วยในระดับใด?”

 

ที่มา: ieltsliz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ