13 เคล็ดลับที่จะทำให้การเรียนของเพื่อนๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด!!!

 

เทอมหน้าเอาใหม่ จะกี่เทอมผ่านไปก็เทอมหน้าเอาใหม่ ใครที่มีเคล็ดลับนี้ติดตัวตลอดต้องเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะคะ วันนี้เรานำเคล็ดลับที่จะทำให้การเรียนของเพื่อนๆดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่ามัวแต่อ่านอย่างเดียวนะคะ ต้องนำไปปฎิบัติด้วย

 

Group of high-school students in a classroom, during lesson.

 

1. รับผิดชอบ

– รับผิดชอบตนเอง ไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจ เป็นผู้ชนะจากความสามารถของตน

 

2. เริ่มต้นดี

– ช่วงเดือนแรกในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นช่วงวิกฤตของน้องใหม่ หากเริ่มต้นดี ความสำเร็วจะไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม

 

3. กำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่

– กำหนดเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทุ่มเทความพยายามให้บรรลุเป้าหมายนั้น

 

4. วางแผน และจัดการ

– มีการวางแผน จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ต้องทำ หากทำตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์ได้ยิ่งดี

 

5. มีวินัยต่อตนเอง

– เมื่อกำหนดเป้าหมาย วางแผน และจัดการ ตามข้อ 4 และ 5 แล้วต้องสัญญากับตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะมีวินัย และปฏิบัติตาม

 

6. อย่าล้าสมัย

– วิทยาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การค้นคว้าหาความรู้ ต้องอิงกับข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์

 

7. ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ศึกษาข้อเสนอแนะในคู่มือเล่มนี้ และฝึกทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ติดตัวตลอดไป

 

8. เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน

– เตรียมตัวเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างแข็งขัน หากเป็นไปได้เตรียมอ่านเอกสารที่จะเรียนมาก่อนเข้าห้องเรียน

 

9. มุ่งมั้น จดจ่อต่อบทเรียน

– มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจ เวลาอาจารย์สอน ไม่เข้าเรียนเพื่อพูดคุยกัน ซังกะตาม รอเวลาเลิกชั้น

 

10. เป็นตัวของตัวเอง

– รู้จักคิดและทำ ด้วยความสามารถของตนเองคิดเสมอว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีศักยภาพสูง

 

11. มีความกระตือรือล้น

– ความสำเร็จเป็นของผู้ที่มีความริเริ่ม เป็นฝ่ายรุกที่จะมุ่งหน้า และคว้าความสำเร็จเป็นของตน

 

12. มีสุขภาพดี

– อย่าลืมใส่ใจต่อสุขภาพร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสังคม วางแผนจัดเวลาต่อสิ่งเหล่านี้ให้พอเหมาะ

 

13. เรียนอย่างมีความสุข

– พยายามเก็บเกี่ยวความน่าสนใจในบทเรียน คิดเสมอว่าทุกวิชาน่าเรียนรู้ น่าสนุกทั้งนั้น แล้วท่านจะพบว่า เราก็เรียนอย่างมีความสุขได้

 

student-studying

 

ไม่ยากเกินไปสำหรับเพื่อนๆเลยใช่ไหมคะ หากเราเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ ความสำเร็จจะอยู่ในทุกๆวันเลยค่ะ เราตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ ช่วงเวลาแห่งการศึกษามันไม่ได้ยาวนานเลย เพื่ออนาคตที่เหลือของเรา

 

source: campus-star

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ