14 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะของ สาวๆที่ควรอยู่ใกล้ VS สาวๆที่พึงระวัง !!

วันแฟนสาว Girlfriend’s Day 1 สิงหาคม จะเวียนมาบรรจบอีกครั้ง...