14 แนวคิดดีๆ จากเหล่า CEO ผู้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก!!

อย่างที่มีสุภาษิตไทยเคยกล่าววไว้...