รวม 17 คำ Phrasal Verbs สุดเจ๋ง! ที่พบได้บ่อยในการสื่อสารทางโทรศัพท์

Phrasal Verbs หรือกริยาวลี ประกอบไปด้วยคำกริยา หรือคำบุพบท หรือคำวิเศษณ์ หมายถึงวลีที่บ่งบอกถึงการกระทำ โดยทั่วไปมักจะใช้ในภาษาพูด ซึ่งกริยาวลีที่สำคัญที่ควรรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่ๆ คือกริยาวลีเกี่ยวกับ ‘การสื่อสารทางโทรศัพท์’

ถือเป็นอีกหนึ่งลิสต์คำศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาทุกคนควรฝึกฝน โดยเฉพาะในโลกแห่งธุรกิจที่เชื่อว่าจะได้ใช้แน่นอน เหล่านี้คือ 17 คำกริยาวลีที่ควรรู้เมื่อต้องสื่อสารทางโทรศัพท์

 

 

#1 Break – up

ความหมาย: เมื่อไม่ได้ยินทางโทรศัพท์ ปกติเป็นเพราะการเชื่อมต่อไม่ดี

ตัวอย่าง: “Sorry, could you repeat that, please? You’re breaking up“.

 

#2 Call back

ความหมาย: เพื่อโทรหาใครบางคนอีกครั้ง หรือโทรกลับหาใครบางคน

ตัวอย่าง: “She said she’d call back.

 

#3 Call up

ความหมาย: โทรหาใครบางคนทางโทรศัพท์

ตัวอย่าง: “My dad called me up to tell me the bad news.”

 

 

#4 Cut off

ความหมาย: เมื่อการโทรศัพท์สิ้นสุดลงเนื่องจากการเชื่อมต่อที่ไม่ดี

ตัวอย่าง: “We were cut off in the middle of our conversation.”

 

#5 Get through

ความหมาย: เมื่อโทรศัพท์ติดต่อกับคู่สายทางโทรศัพท์ได้

ตัวอย่าง: “I finally got through to Tom on his mobile.”

 

#6 Hang on

ความหมาย: รอสักครู่ (ไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่าง: Hang on – I’ll just see if he’s here.”

 

 

#7 Hang up

ความหมาย: วางสายโดยการวางโทรศัพท์ลง

ตัวอย่าง: “After I hung up I remembered what I’d wanted to say.”

 

#8 Hold on

ความหมาย: รอสักครู่

ตัวอย่าง: “Could you hold on a moment, please?”

 

#9 Pick up

ความหมาย: รับสายโทรศัพท์

ตัวอย่าง: “The phone rang and rang and nobody picked up.

 

 

#10 Put through

ความหมาย: ติดต่อทางโทรศัพท์

ตัวอย่าง: “Could you put me through to the manager, please?”

 

#11 Speak up

ความหมาย: พูดให้ดังขึ้น

ตัวอย่าง: “Can you speak up a bit? It’s very noisy here.”

 

#12 Get back to someone

ความหมาย: โทรหาใครบางคนในภายหลัง

ตัวอย่าง: “I’ll find out and get back to you soon.”

 

 

#13 Get off

ความหมาย: คุยโทรศัพท์เสร็จแล้ว

ตัวอย่าง: “I just got off the phone with Dad. He is keeping well.”

 

#14 Turn off

ความหมาย: ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้ปุ่มเปิด-ปิด

ตัวอย่าง: “It’s good to turn off the phone while charging.”

 

#15 Turn on

ความหมาย: เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่มเปิด-ปิด

ตัวอย่าง: “Your own greeting is displayed instead of an animation when you turn on the phone.”

 

 

#16 Pass on

ความหมาย: ส่งข้อความถึงใครบางคน

ตัวอย่าง: “Did you pass on my message to him?”

 

#17 Phone in

ความหมาย: โทรทางโทรศัพท์ไปยังบุคคลส่วนกลาง หรือจุดศูนย์กลาง

ตัวอย่าง: “I have to phone in and report the changes.”

 

 

การเรียนรู้ Pharsal Verbs ก็ช่วยทำให้ทักษะคำศัพท์พัฒนาขึ้นมาก ลองหาหมวดหมู่หัวข้อที่ชอบ แล้วท่องจำคำศัพท์และความหมายของ Pharsal Verbs ในหัวข้อนั้นดูสิ มันอาจช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ในสไตล์ใหม่ๆ ที่คุณอาจถูกใจ :D

 

ที่มา: 7esl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ