18 ป้ายภาษาอังกฤษเฟลๆ ในประเทศจีน พอแปลมาผิด มันก็เลยฮาแบบนี้!!

ประชาชนชาวจีนมักจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษ...

September 21, 2017 6 Mins Read
56 Views