โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 18 ลุ้นรับทุนไปดูงานข่าวที่ BBC World News

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” (18th True Future Journalist Awards : FJA 2020) ซึ่งในครั้งที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว!! ใครที่ยังไม่รู้จักโครงการนี้ มาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันเลย

โครงการ 18th True Future Journalist Awards 2020 ‘นักข่าวแห่งอนาคตทรู’ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยกลุ่มทรู มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรู จำนวน 30 คน

 

 

ในจำนวนดังกล่าว จะมีการคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ 2 คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยนักข่าวแห่งอนาคตทรูเกียรติยศ 2 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2020 ณ สหราชอาณาจักร

และจะมีนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค 5 คน ได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN16 สถานีโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน

 

 

ผู้สนับสนุนโครงการ:

– BBC World News

– สถานีโทรทัศน์ TNN16

– คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

– บริติช เคานซิล

– สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

– มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

 

 

รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการ:

รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 30 คน

– การอบรมเชิงปฏิบัติ ‘กระบวนข่าว’ 3 วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

– ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม

– เสื้อ FJA รุ่นที่ 18

– นักข่าวแห่งอนาคตทรู 30 คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ทุน รวมมูลค่า 710,000 บาท

 

รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน

– คัดเลือกจากกรุงเทพฯ 1 คน ภาคเหนือ 1 คน ภาคใต้ 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 คน โดยมีรางวัล ดังนี้

– ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีโทรทัศน์ TNN16 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน

 

รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) จำนวน 2 คน

– เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)

– ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีโทรทัศน์ TNN16 ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

– ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดือนตุลาคม 2563 พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน

– บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน

– ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 

รางวัลร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2020

จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ Sky’s Global กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2563 สนับสนุนโดย บริติช เคานซิล จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 คน และสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด 1 คน รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สหราชอาณาจักร

– ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ พร้อมค่าประกันการเดินทาง

 

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 มีนาคม 2563

 

วิธีสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Awards – FJA และ www.trueplookpanya.com

 

ส่งใบสมัครมาที่

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สอบถาม โทร. 0-2858-6279

 

ที่มา: trueplookpanya

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ