19 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2015 ที่ผ่านมา!!!

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2016 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ได้จัดอันดับ “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI Green Metric World University Ranking” สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ดังนี้

 

1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

 

 

Good tradition

 

 

อันดับโลก UI Green Metric University ประจำปี 2015

อันดับ 1 เป็นของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) จากสหราชอาณาจักร
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต (University of Connecticut) จากสหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) จากสหรัฐอเมริกา

 

ส่วนประเทศไทยก็มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกถึง 19 แห่งด้วยกัน คือ

 

จุฬา

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 30

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 52

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 54

4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 61

5. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 71

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 73

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 77

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 78

9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับที่ 95

10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันดับที่ 124

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 156

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 185

13. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 200

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 216

15. มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 230

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อันดับที่ 287

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันดับที่ 312

18. มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 330

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อันดับที่ 353

 

สุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความดีใจกับทั้ง 19 มหาวิทยาลัยด้วยนะครับ เป็นไงบ้าง มีมหาลัยของเพื่อนๆบ้างไหมเอ่ย มหาวิทยาลัยไหนไม่ติดอันดับก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะเป็นแค่การจัดอันดับเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยเราสวยงามและมีค่าที่สุดในดวงใจเราอยู่แล้วครับ

source: greenmatric

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ