20 ภาพที่สะท้อนให้เห็นว่า “โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยนะ”

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไป...

June 21, 2018 7 Mins Read
94 Views