ประกวดภาพถ่าย “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล+ถ้วยพระราชทานฯ

ใครชอบถ่ายภาพ มาร่วมแสดงผลงานพร้อมลุ้นชิงถ้วยรางวัลพระราชทานกันดีกว่า!!

จังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2st Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest 2019” ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปี

– เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรผ่านภาพถ่าย

– เพื่อดึงดูดช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั้งไทยและต่างประเทศ ในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรเพื่อร่วมกิจกรรมงานประเพณี วิถีวัฒนธรรม และจับจ่ายใช้สอย

– เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม”

– สามารถเผยแพร่ภาพความเป็นอัตลักษณ์ของประเพณีแข่งเรือยาวออกไปทั่วประเทศและต่างประเทศ แสดงถึงปีท่องเที่ยววิถีไทย

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด:

ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

ประเภทการประกวด:

ภาพถ่ายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ที่ถ่ายภายในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตรเท่านั้น

 

แนวคิดการถ่ายภาพ:

ภาพถ่ายที่สื่อความหมายในเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิจิตร ที่เกิดขึ้นภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อให้อารมณ์ของภาพสร้างความรู้สึกต่างๆ ให้ผู้ที่ชมได้จินตนาการ และสร้างความประทับใจที่น่าจดจำ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม”

 

กติกาและการจัดการลิขสิทธิ์ภาพ:

– ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด

– ต้องตั้งชื่อภาพ ระบุ วันที่ และสถานที่ถ่ายภาพให้ชัดเจน

– ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ภายในวันที่ 7-8 ก.ย. 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เท่านั้น

– ส่งภาพเป็นไฟล์ภาพ JPEG เท่านั้น โดยมีขนาดสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพ

– เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless) เท่านั้น

– สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไป (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) ห้ามซ้อนภาพ ห้ามตัดต่อ

– จังหวัดพิจิตร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร มีสิทธิ์นำภาพที่เข้ารอบทุกภาพ รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และนำไปจัดแสดง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดพิจิตร โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

– ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน

– ผู้ส่งภาพต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ JPG ต้นฉบับก่อนปรับแต่งและหลังปรับแต่งในความละเอียดสูง เพื่อสำหรับตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

– ผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ:

– ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

– แถลงข่าวกิจกรรมการประกวดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานและคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร แขกกิตติมศักดิ์ หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวการถ่ายภาพและสื่อมวลชนภายในเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กันยายน 2562

– ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลวันที่ 21 ตุลาคม 2562

– พิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 (กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

ส่งได้ 2 ช่องทาง

– ส่งได้ทาง Google Form : https://bit.ly/2YYsP2o

– ส่งไฟล์ภาพ JPG ทางแผ่น Cd, DVD หรือ Flash Drive ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
2/247 ถ.ศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000

ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ถือเป็นวันสิ้นสุดการส่งภาพ

 

เงินรางวัลและของรางวัล:

– รางวัลที่ 1 : เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

– รางวัลที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

– รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลๆ ละ 2,500 บาท 6 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 094-632-2644, 089-962-4379

– Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร

 

ที่มา: เที่ยวเมืองพิจิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ