3 สาขาวิชายอดนิยม จากแต่ละสถาบันของ Ivy League กลุ่มมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก!!

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Ivy League กันอยู่บ่อยๆ ทั้งจากซีรีย์หรือหนังสือวรรณกรรมต่างๆ ก็มักจะมีการเอ่ยถึงคำนี้อยู่บ่อยๆ

Ivy League เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 8 สถาบันซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้น กิจกรรมที่โดดเด่น เรียกได้ว่าต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้การยอมรับและอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

และในบทความนี้จะนำเสนอในส่วน 3 สาขาวิชายอดนิยม จากสถาบันทั้ง 8 ของ Ivy League ให้ได้รับทราบกันว่ามีสาขาวิชาใดบ้าง..

 

 

Brown University

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science )

3. ชีววิทยา (Biology)

 

Columbia University

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. รัฐศาสตร์ (Political Science)

3. จิตวิทยา (Psychology)

 

Cornell University


1. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

2. ธุรกิจ และการจัดการการตลาด (Business, Management & Marketing)

3. ชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biological and Biomedical Sciences)

 

Dartmouth College

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. การปกครอง Government

3. ประวัติศาสตร์ (History)

 

Harvard University

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. การปกครอง Government

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science )

 

University of Pennsylvania

1. สาขาการเงิน (Finance)

2. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

3. พยาบาลศาสตร์ (Nursing)

 

Princeton University

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. สำนักกิจการสาธารณะและระหว่างประเทศวู้ดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson School (policy making, analysis, and evaluation))

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

 

Yale University

1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. รัฐศาสตร์ (Political Science)

3. ประวัติศาสตร์ (History)

 

ที่มา www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ