สุดยอด 30 ภาพถ่ายแห่งปี 2017 ที่สะท้อนความจริงของมนุษย์ มาได้อย่างโดนใจ…

ภาพถ่ายจากช่างภาพจะเป็นตัวบอกเล่าและตัวแทนของเหตุการณ์ต่างๆ...

December 25, 2017 10 Mins Read
75 Views