30 ข้อที่คนขึ้นรถเมล์บ่อยๆ เท่านั้น จะเข้าใจมันได้เป็นอย่างดี….

...