จัดหนักกว่า 300 คอร์สเรียนโดยตรงกับเหล่ามหาวิทยาลัยระดับโลก ที่คุณสามารถเรียนได้แบบออนไลน์!!

เหล่ามหาวิทยาลัยของ Ivy League นั้น ก็เรียกได้ว่าคือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth หรือ Yale ก็ล้วนเป็นหนึ่งในไอวี่ลีกทั้งสิ้น

 

แต่ถึงจะขนาดนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เพื่อนๆ จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ เพราะวันนี้เราได้นำคอร์สกว่า 300 คอร์สจากหลากหลายสาขาวิชา ที่เพื่อนๆ สามารถทำการสมัครเพื่อเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้!!

 

Ivy League MOOCs

1-THuBwpqaqIZpwHKai-Cqxg

 

สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 28 คอร์ส

Introduction to Computer Science
Harvard University via edX
★★★★★ (52 ratings)

Algorithms, Part I
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (48 ratings)

Machine Learning
Georgia Institute of Technology via Udacity
★★★★★ (4 ratings)

Analysis of Algorithms
Princeton University via Coursera
★★★★★ (4 ratings)

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (10 ratings)

Introduction to Spreadsheets and Models
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (3 ratings)

Computer Architecture
Princeton University via Coursera
★★★★★ (4 ratings)

Machine Learning
Brown University via Udacity
★★★★★ (1 rating)

Networks Illustrated: Principles without Calculus
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (3 ratings)

Software Defined Networking
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (5 ratings)

Machine Learning 1 — Supervised Learning
Brown University via Udacity
★★★★☆ (1 rating)

Machine Learning: Unsupervised Learning
Brown University via Udacity
★★★★☆ (1 rating)

Introduction to Bioconductor: Annotation and Analysis of Genomes and Genomic Assays
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

Statistics and R
Harvard University via edX
★★★★☆ (13 ratings)

Networks: Friends, Money, and Bytes
Princeton University via Coursera
★★★☆☆ (1 rating)

The Computing Technology Inside Your Smartphone
Cornell University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Using Python for Research
Harvard University via edX

Case Studies in Functional Genomics
Harvard University via edX
★★★☆☆ (1 rating)

Machine Learning for Data Science and Analytics
Columbia University via edX
★★★☆☆ (15 ratings)

Reinforcement Learning
Brown University via Udacity
★★☆☆☆ (6 ratings)

Enabling Technologies for Data Science and Analytics: The Internet of Things
Columbia University via edX
★☆☆☆☆ (5 ratings)

Statistical Thinking for Data Science and Analytics
Columbia University via edX
★★☆☆☆ (13 ratings)

Artificial Intelligence (AI)
Columbia University via edX
★☆☆☆☆ (1 rating)

Machine Learning
Columbia University via edX

Big Data in Education
Columbia University via edX

High-performance Computing for Reproducible Genomics
Harvard University via edX

AP® Computer Science Principles
Harvard University via edX

Animation and CGI Motion
Columbia University via edX

072814_shc_aggression

สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ 44 คอร์ส

Modern & Contemporary American Poetry (“ModPo”)
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (128 ratings)

Moralities of Everyday Life
Yale University via Coursera
★★★★★ (31 ratings)

The Civil War and Reconstruction — 1865–1890: The Unfinished Revolution
Columbia University via edX
★★★★★ (5 ratings)

Ancient Philosophy: Plato & His Predecessors
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (9 ratings)

The Civil War and Reconstruction — 1861–1865: A New Birth of Freedom
Columbia University via edX
★★★★★ (4 ratings)

The Civil War and Reconstruction — 1850–1861: A Nation Divided
Columbia University via edX
★★★★★ (5 ratings)

American Capitalism: A History
Cornell University via edX
★★★★★ (3 ratings)

Visualizing Japan (1850s-1930s): Westernization, Protest, Modernity
Harvard University via edX
★★★★★ (5 ratings)

Greek and Roman Mythology
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (11 ratings)

Introduction to Ancient Egypt and Its Civilization
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (1 rating)

The Book: Books in the Medieval Liturgy
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Buddhism Through Its Scriptures
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

PredictionX: John Snow and the Cholera Epidemic of 1854
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Effective Altruism
Princeton University via Coursera
★★★★★ (2 ratings)

The Ethics of Eating
Cornell University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Religious Literacy: Traditions and Scriptures
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Journey of the Universe: The Unfolding of Life
Yale University via Coursera
★★★★☆ (1 rating)

Ancient Philosophy: Aristotle and His Successors
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (7 ratings)

Christianity Through Its Scriptures
Harvard University via edX
★★★★☆ (2 ratings)

Masterpieces of World Literature
Harvard University via edX
★★★☆☆ (1 rating)

The Book: The Medieval Book of Hours: Art and Devotion in the Later Middle Ages
Harvard University via edX
★★★☆☆ (2 ratings)

The Ancient Greek Hero in 24 Hours
Harvard University via edX
★★★☆☆ (2 ratings)

China (Part 1): Political and Intellectual Foundations: From the Sage Kings to Confucius and the Legalists
Harvard University via edX
★★★★★ (7 ratings)

China (Part 2): The Creation and End of Centralized Empire
Harvard University via edX
★★★★★ (6 ratings)

China (Part 3): Cosmopolitan Tang: Aristocratic Culture
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

China (Part 4): Literati China: Examinations and Neo-Confucianism
Harvard University via edX
★★★★★ (6 ratings)

China (Part 5): From a Global Empire under the Mongols to a Global Economy under the Ming Dynasty
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

China (Part 6): The Manchus and the Qing Dynasty
Harvard University via edX
★★★★★ (6 ratings)

China (Part 7): Invasions, Rebellions and the Fall of Imperial China
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

China (Part 8): Creating Modern China: The Birth of a Nation
Harvard University via edX
★★★★★ (5 ratings)

China (Part 9): China and Communism
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

China (Part 10): Greater China Today: The People’s Republic, Taiwan, and Hong Kong
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

English for Journalism
University of Pennsylvania via Coursera

English for Career Development
University of Pennsylvania via Coursera

The Worldview of Thomas Berry: The Flourishing of the Earth Community
Yale University via Coursera

Question Reality! Science, philosophy, and the search for meaning
Dartmouth via edX

The Book: Book Sleuthing: What 19th-Century Books Can Tell Us About the Rise of the Reading Public?
Harvard University via edX

Writing Case Studies: Science of Delivery
Princeton University via edX

The American Renaissance: Classic Literature of the 19th Century
Dartmouth via edX

Islam Through Its Scriptures
Harvard University via edX

Hinduism Through Its Scriptures
Harvard University via edX

Judaism Through Its Scriptures
Harvard University via edX

Hamlet’s Ghost
Harvard University via edX

English for Business and Entrepreneurship
University of Pennsylvania via Coursera

Portrait of a boy with the map of the world painted on his face.

 

สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ 37 คอร์ส

Justice
Harvard University via edX
★★★★★ (27 ratings)

An Introduction to American Law
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (13 ratings)

Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (5 ratings)

The Book: Making and Meaning in the Medieval Manuscript
Harvard University via edX
★★★★★ (3 ratings)

America’s Unwritten Constitution
Yale University via Coursera
★★★★★ (3 ratings)

Buddhism and Modern Psychology
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (19 ratings)

Tangible Things: Discovering History Through Artworks, Artifacts, Scientific Specimens, and the Stuff Around You
Harvard University via edX
★★★★★ (5 ratings)

Moral Foundations of Politics
Yale University via Coursera
★★★★☆ (11 ratings)

The Book: Monasteries, Schools, and Notaries, Part 2: Introduction to the Transitional Gothic Script
Harvard University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Contract Law: From Trust to Promise to Contract
Harvard University via edX
★★★★☆ (7 ratings)

Microeconomics: When Markets Fail
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (1 rating)

The Book: Print and Manuscript in Western Europe, Asia and the Middle East (1450–1650)
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

The Book: The History of the Book in the 17th and 18th Century Europe
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

The Book: Scrolls in the Age of the Book
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Intellectual Property Law and Policy — Part 1: IP and Patent Laws
University of Pennsylvania via edX
★★★★★ (1 rating)

The History of Medieval Medicine Through Jewish Manuscripts
University of Pennsylvania via edX
★★★★★ (1 rating)

JuryX: Deliberations for Social Change
Harvard University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Revolutionary Ideas: Utility, Justice, Equality, Freedom
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (3 ratings)

American Government
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Paradoxes of War
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (9 ratings)

America’s Written Constitution
Yale University via Coursera
★★★★☆ (8 ratings)

A Law Student’s Toolkit
Yale University via Coursera
★★★★☆ (1 rating)

The Book: Monasteries, Schools, and Notaries, Part 1: Reading the Late Medieval Marseille Archive
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Intellectual Property Law and Policy — Part 2: Copyright and Trademark Laws
University of Pennsylvania via edX
★★★★☆ (1 rating)

Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics
Harvard University via edX
★★★★☆ (2 ratings)

Microeconomics: The Power of Markets
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (5 ratings)

Introduction to Sociology
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection
Cornell University via edX
★★★☆☆ (1 rating)

Central Challenges of American National Security, Strategy, and the Press
Harvard University via edX
★★★☆☆ (1 rating)

Networks, Crowds and Markets
Cornell University via edX
★★☆☆☆ (1 rating)

Top 10 Social Issues for the President’s First 100 Days
University of Pennsylvania via edX

Corruption
University of Pennsylvania via Coursera

Revolutionary Ideas: Borders, Elections, Constitutions, Prisons
University of Pennsylvania via Coursera

Social Norms, Social Change I
University of Pennsylvania via Coursera

Social Norms, Social Change II
University of Pennsylvania via Coursera

Making Government Work in Hard Places
Princeton University via edX

Freedom of Expression in the Age of Globalization
Columbia University via edX

art3

สาขาวิชาทางด้านศิลปะ16 คอร์ส

Introduction to Classical Music
Yale University via Coursera
★★★★★ (14 ratings)

Gamification
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (52 ratings)

Design: Creation of Artifacts in Society
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (13 ratings)

First Nights: Handel’s Messiah and Baroque Oratorio
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

First Nights: Beethoven’s 9th Symphony and the 19th Century Orchestra
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

First Nights: Monteverdi’s L’Orfeo and the Birth of Opera
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

First Nights: Berlioz’s Symphonie Fantastique and Program Music in the 19th Century
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Hollywood: History, Industry, Art
University of Pennsylvania via edX
★★★★★ (1 rating)

First Nights: Igor Stravinsky’s The Rite of Spring: Modernism, Ballet, and Riots
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

Music and Social Action
Yale University via Coursera
★★★★☆ (1 rating)

Listening to World Music
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (3 ratings)

Introduction to Italian Opera
Dartmouth via edX
★★★☆☆ (2 ratings)

The Architectural Imagination
Harvard University via edX

The History of Music Production Techniques
Columbia University via Kadenze

Introduction to German Opera
Dartmouth via edX

Reinventing the Piano
Princeton University via Kadenze

120813_SCI_sciencelabEX.jpg.CROP.rectangle3-large

สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 19 คอร์ส

The Age of Sustainable Development
Columbia University via Coursera
★★★★★ (11 ratings)

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (part 1)
Harvard University via edX
★★★★★ (7 ratings)

Principles of Biochemistry
Harvard University via edX
★★★★★ (3 ratings)

Fundamentals of Neuroscience Part 2: Neurons and Networks
Harvard University via edX
★★★★★ (3 ratings)

Introduction to Sustainable Development
Columbia University via Coursera
★★★★★ (7 ratings)

Super-Earths And Life
Harvard University via edX
★★★★★ (4 ratings)

Fundamentals of Neuroscience Part 1: Electrical Properties of the Neuron
Harvard University via edX
★★★★☆ (7 ratings)

Sharks! Global Biodiversity, Biology, and Conservation
Cornell University via edX
★★★★★ (1 rating)

The Fundamentals of Neuroscience Part 3: The Brain
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

AnatomyX: Musculoskeletal Cases
Harvard University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Introduction to Environmental Science
Dartmouth via edX
★★★★☆ (5 ratings)

Imagining Other Earths
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (1 rating)

High-Dimensional Data Analysis
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Relativity and Astrophysics
Cornell University via edX
★★★★☆ (5 ratings)

The Einstein Revolution
Harvard University via edX
★★☆☆☆ (1 rating)

Cell Biology: Mitochondria
Harvard University via edX
★★☆☆☆ (1 rating)

Basic Behavioral Neurology
University of Pennsylvania via Coursera
★★☆☆☆ (4 ratings)

Journey Conversations: Weaving Knowledge and Action
Yale University via Coursera

Sustainability, Resilience, and Society
Harvard University via edX

HC-group-discussion

สาขาวิชาทางด้า่นสุขภาพ 19 คอร์ส

Vital Signs: Understanding What the Body Is Telling Us
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (34 ratings)

Introduction to Breast Cancer
Yale University via Coursera
★★★★★ (2 ratings)

Readings in Global Health
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Health and Society
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Global Health Case Studies from a Biosocial Perspective
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Introduction to Dental Medicine
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Fundamentals of Pharmacology
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (6 ratings)

United States Health Policy
Harvard University via edX
★★★★★ (2 ratings)

Going Out on a Limb: Anatomy of the Upper Limb
University of Pennsylvania via edX
★★★★☆ (2 ratings)

Humanitarian Response to Conflict and Disaster
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

PH556X: Practical Improvement Science in Health Care: A Roadmap for Getting Results
Harvard University via edX

HI-FIVE: Health Informatics For Innovation, Value & Enrichment (Clinical Perspective)
Columbia University via Coursera

Fundamentals of Clinical Trials
Harvard University via edX

Innovating in Health Care
Harvard University via edX

Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic
Harvard University via edX

The Opioid Crisis in America
Harvard University via edX

The Science and Politics of the GMO
Cornell University via edX

Essentials of Global Health
Yale University via Coursera

business-management

สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ 46 คอร์ส

Introduction to Financial Accounting
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (38 ratings)

Introduction to Marketing
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (47 ratings)

Introduction to Corporate Finance
Wharton School of the University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (16 ratings)

A Preview Course on The 5 Killer Risks of Enterprise Risk Management
Columbia University via Canvas Network
★★★★★ (3 ratings)

Introduction to Negotiation: A Strategic Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator
Yale University via Coursera
★★★★★ (2 ratings)

The Global Financial Crisis
Yale University via Coursera
★★★★☆ (9 ratings)

Arts and Culture Strategy
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (2 ratings)

Operations Analytics
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (4 ratings)

Financial Markets
Yale University via Coursera
★★★★☆ (21 ratings)

Introducción al Marketing
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (1 rating)

Financial Engineering and Risk Management Part I
Columbia University via Coursera
★★★★☆ (10 ratings)

Introduction to Operations Management
Wharton School of the University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (29 ratings)

Entrepreneurship 4: Financing and Profitability
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (3 ratings)

Financial Engineering and Risk Management Part II
Columbia University via Coursera
★★★★☆ (3 ratings)

Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

More Introduction to Financial Accounting
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Global Human Capital Trends
Columbia University via Canvas Network
★★★★☆ (5 ratings)

People Analytics
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Introduction to Global Hospitality Management
Cornell University via edX
★★★★☆ (2 ratings)

Fundamentals of Quantitative Modeling
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (2 ratings)

Accounting Analytics
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (5 ratings)

Viral Marketing and How to Craft Contagious Content
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (5 ratings)

Construction Scheduling
Columbia University via Coursera
★☆☆☆☆ (1 rating)

Customer Analytics
University of Pennsylvania via Coursera
★★★☆☆ (14 ratings)

Construction Finance
Columbia University via Coursera

Building High-Performing Teams
University of Pennsylvania via Coursera

Managing Social and Human Capital
University of Pennsylvania via Coursera

Decision-Making and Scenarios
University of Pennsylvania via Coursera

Construction Project Management
Columbia University via Coursera

Entrepreneurship and Healthcare in Emerging Economies
Harvard University via edX

Digital Marketing, Social Media and E-Commerce for Your Business
University of Pennsylvania via edX

Entrepreneurship in Emerging Economies
Harvard University via edX

The Power of Team Culture
University of Pennsylvania via Coursera

Optimizing Diversity on Teams
University of Pennsylvania via Coursera

Creating a Team Culture of Continuous Learning
University of Pennsylvania via Coursera

企业金融概论(中文版)
University of Pennsylvania via Coursera

市场营销概论 (中文版)
University of Pennsylvania via Coursera

Introducción a la Contabilidad Financiera
University of Pennsylvania via Coursera

运营管理概论(中文版)
University of Pennsylvania via Coursera

Introducción a la Gestión de Operaciones
University of Pennsylvania via Coursera

Modeling Risk and Realities
University of Pennsylvania via Coursera

财务会计概论(中文版)
University of Pennsylvania via Coursera

Introducción a las Finanzas Corporativas
University of Pennsylvania via Coursera

Construction Cost Estimating and Cost Control
Columbia University via Coursera

Innovate on Demand
Columbia University via Coursera

A Preview Course on Collaborative Knowledge Services
Columbia University via Canvas Network
★★★★★ (2 ratings)

Success
University of Pennsylvania via Coursera

student-chalkbaord-maths

สาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 8 คอร์ส

Calculus: Single Variable Part 1 — Functions
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (5 ratings)

Calculus: Single Variable Part 2 — Differentiation
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (4 ratings)

Introduction to Linear Models and Matrix Algebra
Harvard University via edX
★★★★★ (8 ratings)

Calculus: Single Variable Part 4 — Applications
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (3 ratings)

Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments
Harvard University via edX
★★★★★ (3 ratings)

Calculus: Single Variable Part 3 — Integration
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (4 ratings)

Analytic Combinatorics
Princeton University via Coursera
★★★★☆ (2 ratings)

Single Variable Calculus
University of Pennsylvania via Coursera

20150629-1435558783.9315-9

สาขาทางด้านศึกษาศาสตร์ 14 คอร์ส

American Education Reform: History, Policy, Practice
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★★ (8 ratings)

Leaders of Learning
Harvard University via edX
★★★★☆ (12 ratings)

Saving Schools, Mini-Course 1: History and Politics of U.S. Education
Harvard University via edX
★★★★☆ (3 ratings)

Saving Schools, Mini-Course 2: Teacher Policies
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

Saving Schools, Mini-Course 3: Accountability and National Standards
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

Saving Schools, Mini-Course 4: School Choice
Harvard University via edX
★★★★☆ (1 rating)

Applying to U.S. Universities
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (10 ratings)

How to Apply to College
University of Pennsylvania via Coursera

Introduction to Data Wise: A Collaborative Process to Improve Learning & Teaching
Harvard University via edX

Introduction to Family Engagement in Education
Harvard University via edX

Understanding Classroom Interaction
University of Pennsylvania via edX

The Science of Learning — What Every Teacher Should Know
Columbia University via edX

English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics
University of Pennsylvania via Coursera

Orchestrating Whole Classroom Discussion
University of Pennsylvania via Coursera

students-HR

สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 13 คอร์ส

The Engineering of Structures Around Us
Dartmouth via edX
★★★★★ (2 ratings)

A Hands-on Introduction to Engineering Simulations
Cornell University via edX
★★★★★ (2 ratings)

The Art of Structural Engineering: Bridges
Princeton University via edX
★★★★★ (3 ratings)

Designing Cities
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (6 ratings)

MOS Transistors
Columbia University via Coursera
★★★★★ (1 rating)

Energy Within Environmental Constraints
Harvard University via edX
★★★★★ (1 rating)

Robotics: Aerial Robotics
University of Pennsylvania via Coursera
★★★★☆ (5 ratings)

Reclaiming Broken Places: Introduction to Civic Ecology
Cornell University via edX
★★★☆☆ (1 rating)

Robotics: Computational Motion Planning
University of Pennsylvania via Coursera
★★☆☆☆ (1 rating)

Robotics: Estimation and Learning
University of Pennsylvania via Coursera
★★☆☆☆ (1 rating)

Robotics: Perception
University of Pennsylvania via Coursera
★★★☆☆ (2 ratings)

Robotics: Mobility
University of Pennsylvania via Coursera

Robotics
Columbia University via edX

แล้วอย่าลืมไปสมัครเรียนกันนะจ๊ะ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ