ส่องรายชื่อ 31 องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในประเทศไทย อ้างอิงจาก HR Asia 2019

ทุกวันนี้มีบริษัทหลายแห่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้คนทั้งในแง่ของนักธุรกิจและบัณฑิตในตลาดแรงงาน

 

 

นิตยสาร HR Asia จากประเทศมาเลเซียจึงได้ทำการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัล Best Companies to Work for in Asia ให้กับองค์กรที่เข้าข่ายการประเมิน ซึ่งในปีนี้ก็มีการประกาศรายชื่อองค์กรที่ชนะรางวัล “องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในประเทศไทย” ออกมาแล้ว

มาดูกันว่ามีรายชื่อบริษัทไหนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้าง

 

1. ADVANCED INFO SERVICES PLC. (AIS)

2. AIA COMPANY LIMITED

3. CIMB THAI BANK PCL. – ธนาคาร CIMB

4. DELOITTE THAILAND

5. FONTERRA BRANDS (THAILAND) LIMITED

6. FOOD PASSION COMPANY LIMITED

 

 

7. HP INC. (THAILAND) LTD.

8. INTERNATIONAL SOS SERVICES (THAILAND) LIMITED

9. IRON MOUNTAIN (THAILAND) LTD.

10. KASIKORNBANK PCL – ธนาคารกสิกรไทย

11. KERRY INGREDIENTS (THAILAND) LTD

12. LINE COMPANY (THAILAND) LIMITED

 

 

13. MAZARS (THAILAND) LTD

14. MICROSOFT (THAILAND) LIMITED

15. MONDELĒZ INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

16. MUNDIPHARMA (THAILAND) LIMITED

17. NEO CORPORATE CO.,LTD.

18. NESTLÉ (THAI) LTD.

 

 

19. PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO., LTD

20. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

21. SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED – โรงพยาบาลสมิติเวช

22. SAS SOFTWARE (THAILAND)

23. SCHNEIDER ELECTRIC THAILAND

24. SWAROVSKI (THAILAND) LIMITED

 

 

25. THAI AIRASIA CO., LTD. & THAI AIRASIA X CO., LTD.

26. THAI AIRASIA X CO., LTD.

27. THAI BEVERAGE PLC

28. THE MINOR FOOD GROUP PCL

29. TIPCO FOODS PCL.

30. UNILEVER THAI TRADING LIMITED

31. ZUELLIG PHARMA LIMITED

 

 

รางวัล Best Companies to Work for in Asia นั้นมีเกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลที่ใช้เป็นมาตรฐาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรภายใน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดึงศักยภาพของพนักงาน และการทำงานเป็นทีม แบ่งออกเป็น3 ด้านดังนี้

1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (CORE:Collective Organization for Real Engagement) : ประกอบด้วย วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ความมีศักยภาพขององค์กร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน

2. การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน (SELF:Heart, Mind & Soul) : ประกอบด้วย การสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และ พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

3. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (GROUP:Think, Feel & Do) : ประกอบด้วยการตระหนักรู้ร่วมกัน การมีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน และการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

จากรายชื่อองค์กรเหล่านี้น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้บัณฑิตที่กำลังจะผลิตสู่ตลาดแรงงานรวมถึงผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เก็บไว้เป็นตัวเลือกที่ทำงานในอนาคตที่คุ้มค่าได้ :)

 

ที่มา: HR Asia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ