โฆษณาสุดซึ้งจากเรื่องจริง แม่ผู้เดินทาง 32,000 กิโลเมตร ข้ามโลกไปหาลูก!!

ถ้าพูดถึงเรื่องความรักของแม่แล้ว ทุกๆ...