33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แม้แต่เจ้าของภาษาก็อาจเข้าใจผิดได้!

เพราะเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ไม่ได้หมายความว่าจะรู้คำศัพท์หรือเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำ บางครั้งเจ้าของภาษาก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หรืออาจไม่รู้ความหมายหรือเข้าใจความหมายผิดๆ ก็ได้เช่นกัน

วันนี้เราเลยมีลิสต์คำศัพท์ทั้ง 33 คำ ที่แม้แต่เจ้าของภาษาก็อาจใช้ผิดๆ ไม่ว่าจะเป็นคำนาม (n.) คำกริยา (v.) หรือคำคุณศัพท์ (adj.) มาเรียนรู้กันได้เลย ^^’

 

 

Wanton (adj.) – ไม่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่น / เกินความสามารถในการควบคุม

Citadel (n.) – ป้อมปราการที่ควบคุมเมือง / ฐานที่มั่น

Blasé (adj.) – แสดงความไม่สนใจ / เบื่อหน่ายต่อชีวิต

Tawdry (adj.) – ฉูดฉาดแต่ไร้ราคา / พื้นๆ

Mien (n.) – ลักษณะท่าทาง / พฤติกรรม

Retentive (adj.) – ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้ / มีความทรงจำดี

Servile (adj.) – ซึ่งยอมรับใช้

Simper (v.) – ยิ้มแห้งๆ / ยิ้มแหย / ยิ้มเขิน

Rankle (v.) – ทำให้คับแค้นใจ / คับแค้นใจ

 

 

Mendicant (n.) – คนขอทาน

Qualm (n.) – ความรู้สึกไม่สบายใจ

Oblique (adj.) – ไม่ตรงประเด็น / ไม่ชัดเจน / ไม่ตรงจุด

Churlish (adj.) – หยาบคาย / เอาใจยาก

Discordant (adj.) – ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

Upbraid (v.) – ดุด่า / ว่ากล่าวอย่างแรง

Adage (n.) – สุภาษิต / คติพจน์

Oust (v.) – ขับไล่ / บังคับให้ออกไป

 

 

Haughty (adj.) – ซึ่งทระนง

Malinger (v.) – แกล้งป่วย

Voracious (adj.) – ตะกละ / ที่หิวมาก

Stoical (adj.) – ไม่ยินดียินร้าย / ปลงตก / ปราศจากตัณหาราคะ

Waif (n.) – เด็กที่ถูกทอดทิ้ง / เด็กข้างถนน

Pallid (adj.) – ซีด / ไม่น่าสนใจ

Plaudits (n.) – การอนุมัติอย่างกระตือรือร้น / เสียงปรบมือ

Promontory (n.) – แหลม / เนินที่ยื่นไปในทะเล

 

 

Prodigious (adj.) – มหัศจรรย์ / มหึมา

Irascible (adj.) – โกรธง่าย / อารมณ์เสีย

Capitulate (v.) – ยอมทำตาม

Glut (v.) – ปริมาณมากเกินต้องการ / ตะกละ

Rote (n.) – ทางเดิน / วิถีทาง / การท่องจำ

Dexterous (adj.) – คล่องแคล่ว / เฉลียวฉลาด

Tractable (adj.) – ดัดแปลงได้ง่าย / ควบคุมได้ง่าย

Vaunted (adj.) – ยกย่องอย่างสูง

 

 

ที่มา: rd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ