Iuav University มอบทุนกว่า 36 ทุน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในป.ตรี และ ป.โท 2018

Iuav University มหาวิทยาลัยในเวนิส ประเทศอิตาลี จัดมอบทุนการศึกษา 6ทุน และทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนอีก 30 ทุน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปริญญาตรี และปริญญาโทในปีการศึกษา 2018/19

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 6 ทุน มูลค่า €5,000 (188,000 บาท)

-ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 30 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปริญญาตรี และปริญญาโทในปีการศึกษา 2018/19 ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-จำเป็นต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาอิตาเลียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาบัตรประชาขชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

-CV

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี

-สำเนาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ใบรับรองคุณวุฒิ

-หลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอิตาเลียน

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

-สำเนาใบประกาศนียบัตรปริญญาตรี และใบแสดงผลการเรียน

-ใบรับรองคุณวุฒิ

-หลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอิตาเลียน

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนต่างชาติต้องสมัครผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

24 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iuav.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ