ชวนมาเรียนออกแบบ 3 มิติกันแบบฟรีๆ ! กับคอร์สออนไลน์บน Thai MOOC

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้คุณเข้าไปลงทะเบียนเรียนในวิชาการออกแบบกราฟิค 3 มิติได้อย่างใจ

 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D (3D Media design with Blender 3D) เป็นการศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบภาพกราฟิก 3 มิติเพื่อการสร้างสื่อ

โดยจะศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก 3 มิติ การสร้างตัวอักษร การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมผลิตภาพกราฟิก 3 มิติ

– ผู้เรียนสามารถบอกคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติได้

– ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติ มีทักษะในการปรับแต่งโมเดล การสร้างพื้นผิว การสร้างฉาก และการผลิตงานเพื่อการสร้างสื่อ

– ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพกราฟิก 3 มิติ เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

– ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพกราฟิก 3 มิติ ตามความต้องการได้

 

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน และมีการวัดประเมินผลงานหลังเรียน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

คอร์สนี้เรียนฟรี! แถมยังจัดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจเข้าเรียนได้ไม่จำกัดอีกต่างหาก

สำหรับใครที่สนใจในการออกแบบ การสร้างสื่อ 3 มิติ หรืออยากเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่พื้นฐาน นี่อาจเป็นคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์คุณที่สุด!

 

ที่มา: thaimooc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ