เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดคอร์สฟรี 3D Animation เรียนออนไลน์ได้ทุกที่!

โลกของ 3D Animation จะไม่เข้าถึงยากอีกต่อไป เมื่อคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แถมยังฟรี!

“แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง|3ds Animation Foundation” คอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะช่วยวางพื้นฐานให้กับคุณในการเรียนรู้การสร้างอนิเมชั่น 3 มิติ พร้อมเปิดประสบการณ์ไปทีละขั้นตอน ให้คุณนำไปต่อยอดได้อย่างง่ายดาย

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ

– หลักการออกแบบภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ

– กระบวนการในการผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ

– การจัดองค์ประกอบภาพสามมิติ

– การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น

– ส่วนประกอบและเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น

– การปรับเปลี่ยนแก้ไขและสร้างการเคลื่อนไหววัตถุ

– การจัดแสงประมวลผลภาพและการตัดต่อวีดีโอ

 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เพื่อให้…

– ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆและออกแบบเพื่อผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้

– ผู้เรียนสามารถผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

 

วิธีการเรียน:

คอร์สเรียนนี้สอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai-Mooc ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามแต่สะดวก อีกทั้งเมื่อเรียนครบจบทั้งหลักสูตร และทำแบบประเมินท้ายบทเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนยังจะได้รับใบประกาศณียบัตร (Certificate) ยืนยันการจบหลักสูตรอีกด้วย

 

วิธีการสมัครเรียน:

สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ที่มา: Future Trends

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ