สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “The Magic of Friendship”

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Children’s Art Competition หัวข้อ “The Magic of Friendship” ภายใต้หัวข้อย่อย “My Dreams”

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และ Children’s Development Center #3 สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และหลักเกณฑ์มีดังนี้

 

 

รูปแบบของภาพที่ส่งเข้าประกวด:

1. ไม่จำกัดวิธีการวาดภาพ (วาดด้วยมือ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ)

2. ขนาดไม่เกิน 60×40 ซม. และไม่ต้องใส่กรอบรูป

3. นักเรียนส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน

4. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งผลงานได้สูงสุด 15 ผลงาน

 

รางวัล:

รางวัลเหรียญที่ระลึก 3 อันดับแรก และประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีอายุระหว่าง 6 – 15 ปี

 

การประเมินผลงาน:

การประเมินผลงานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. อายุระหว่าง 6 – 8 ปี

2. อายุระหว่าง 9 – 12 ปี

3. อายุระหว่าง 13 – 15 ปี

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านหลักเกณฑ์การประกวดฉบับภาษาอังกฤษได้ที่นี่ คลิก

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมภาพวาดโดยตรงไปยัง Children’s Development Center #3 ทางไปรษณีย์ที่ Children’s Development Center #3 Ave. Kara Karayev 61, Nizami District, Baku, Azerbaijan, AZ 1118

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล shinta.sari@asean.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ