40 ภาพของอดีตและปัจจุบันของเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้รู้ว่า โลกช่างพัฒนามาไกลเหลือเกิน…

สำหรับโลกในปัจจุบันนี้ก็เรียกกันได้ว่า...