46 ขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษ ที่ทำให้คุณดูเป็นคนฉลาดมากยิ่งขึ้น…

มารยาทในการพูดภาษาอังกฤษก็สำคัญไม่แพ้กับมารยาททางสังคมเลยนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆพูดได้แค่งูๆปลาๆ แต่หาคำขึ้นต้นประโยคที่ดีๆ อาจะทำให้เพื่อนๆดูเป็นคนพูดแบบมีเหตุมีผล มีหลักการไปเลยก็ได้ ไม่เชื่อเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูในชีวิตประจำวันก็ได้นะคร้าบ

 

food-smart-kids-slideshow-2

 

 

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

– I think …
– It seems to me …
– (Personally,) I believe …
– From my point of view …
– (Personally,) I feel …
– In my view / opinion …
– To my way of thinking, …

 

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

– As I see it, …
– For all I know, …
– As far as I can see, …
– To my knowledge, …
– To the best of our knowledge, …
– So far as we know, …

 

อันที่จริง, ความจริงคือ

– Actually, …
– The thing is …
– The fact is …
– As a matter of fact, …

 

ประเด็นของเรื่อง

– What matters here is …
– It is vital to note that …
– It’s important to keep in mind that …
– It’s important to remember that ….
– An important point is that …

 

ผลปรากฏว่า

– It turned out that …
– It appeared that …

 

kid-smart-lightbulb-brain-600x338

 

 

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ(อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

– It is no great surprise that …
– It is not surprising that …
– It comes as no surprise that …
– Small wonder that …

 

การคาดเดา

– I guess …
– At my best guess, …
– We can assume that …

 

นอกจากนั้น

– Moreover …
– What’s more, …
– Furthermore, …
– Besides, …
– To add to it, …
– In addition, …

 

พูดสั้นๆได้ว่า

– In a word, …
– In a nutshell, …
– In short, …
– To make a long story short, …
– To put it in a nutshell …
– To crown it all …

 

ข้อสรุปคือ

– Summing it up, …
– So, to sum it up, …
– In conclusion, …

 

smart-watch-smart-people-960x528

 

เห็นไหมครับว่า คำเหล่านี้ค่อนข้าง academic ซึ่งทำให้ผู้พูดดูเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้น อย่างไรก็ดีขอให้เพื่อนๆศึกษาคำเหล่านี้ให้ดีๆก่อนนำไปใช้ด้วยนะครับ ถ้าใช้ผิดฝรั่งอาจจะงงไปเลยก็ได้ อิอิ

ที่มา: sanook

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ