5 มุมสวยๆ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย!!!

ไหนๆก็ใกล้จะเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษากันแล้วนะครับ วันนี้ Scholarship.in.th จะพาเพื่อนๆไปชม5 มุมสวยๆ มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย!!!

 

มาเริ่มกันที่อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันครับ

j1 (Copy)

 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่สถาปนาโดยพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาลงเสาเอกด้วยพระองค์เอง เป็นอนุสรณ์ในพระราชบิดา ของพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” จัดตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 และได้รับพระราชทานชื่อเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อปี พ.ศ.2460 จนถึงปัจจุบัน คณะที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมี 4 คณะ คือ อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มีต้นจามจุรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สีชมพูจึงเป็นตัวแทนของนิสิตจุฬาฯ ทุกคน

 

j2 (Copy)

 

j3 (Copy)

 

j4 (Copy)

 

j5 (Copy)

 

j6 (Copy)

 

j7 (Copy)

 

j8 (Copy)

 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

t1 (Copy)

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ สถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และมีอธิการบดีคนแรกเป็นนายกรัฐมนตรี คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่นับอาจารย์ปรีดี เพราะในขณะนั้นตำแหน่งของท่านคือ “ผู้ประศาสน์การ” ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้อธิการบดีเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คำขวัญอมตะของธรรมศาสตร์ คือ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

 

t2 (Copy)

 

t7 (Copy)

 

t6 (Copy)

 

t5 (Copy)

 

t4 (Copy)

 

t3 (Copy)

 

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

k1 (Copy)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร และก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (รัชกาลที่ 8) ในรุ่นแรก ๆ กระโปรงนิสิต ม.เกษตรจะเป็นสีเขียว เข้ากับสีมหาวิทยาลัย และมีต้นนนทรีใบเขียวชอุ่มเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอีกด้วย คณะแรกตั้งมี 4 คณะ คือ คณะเกษตร, วนศาสตร์, ประมง และคณะสหกรณ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งสิ้น 4 วิทยาเขตหลักด้วยกันคือ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกำแพงแสน (นครปฐม), วิทยาเขตศรีราชา (ชลบุรี) และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

k2 (Copy)

 

k7 (Copy)

 

k6 (Copy)

 

k5 (Copy)

 

k4 (Copy)

 

k3 (Copy)

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

m1 (Copy)

 

นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่โรงเรียนศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มสถาปนาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใช้แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่งด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (นครปฐม), มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

m2 (Copy)

 

m8 (Copy)

 

m7 (Copy)

 

m6 (Copy)

 

m5 (Copy)

 

m4 (Copy)

 

m3 (Copy)

 

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

s1 (Copy)

 

1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดี เกิดมาจากโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2486 คณะแรกของมหาวิทยาลัยคือ “คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์” และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอน “คณะโบราณคดี” แห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิทยาเขตทั้งหมด 3 วิทยาเขตด้วยกันคือ วังท่าพระ, วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

s2 (Copy)

 

s7 (Copy)

 

s6 (Copy)

 

s5 (Copy)

 

s4 (Copy)

 

s3 (Copy)

 

 

วันนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ แล้วกลับมาพบกับวาไรตี้ดีๆอัพเดททุกวันกับ Scholarship.in.th กันนะครับ

ที่มา : manager

ขอบคุณภาพประกอบจาก : www.cicc.chula.ac.th, www.kps.ku.ac.th

แฟนเพจ Thammasat University Official, Kamphaengsaen Photo Club, Kasetsart University, Mahidol University, Silpakorn University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ