สำรวจตลาดแรงงานหญิงในสหรัฐอเมริกา กับ 15 อาชีพที่ทำรายได้เฉลี่ยสูงสุด

ท่ามกลางการผลักดันความเสมอภาคทางเพศที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในสังคมการทำงานของผู้หญิงยังคงเป็นเรื่องของความท้าทาย บ่อยครั้งที่รู้สึกว่ามันเกินขีดความสามารถในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายบริษัทที่คร่ำครึ หรือเพื่อนร่วมงานที่ชอบเหยียดเพศหญิง แต่หนึ่งในไม่กี่ปัจจัยที่ผู้หญิงยึดมั่นอย่างหนักแน่นในการทำงานคือการวิ่งไล่ตามความสำเร็จทางอาชีพ

 

 

ด้วยเหตุนี้ทาง CNBC จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ คำนวณรายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของค่าจ้างแบบเต็มเวลา จนได้ผลการจัดอันดับ 15 อาชีพที่ค่าตอบแทนดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในสหรัฐฯ ประจำปี 2018

 

อันดับ 15 นักวิเคราะห์การจัดการ

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 255,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,315

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $68,380

 

อันดับ 14 วิศวกรโยธา

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 61,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,343

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $69,836

 

อันดับ 13 นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 89,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,363

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $70,876

 

อันดับ 12 นักวิเคราะห์การเงิน

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 108,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,369

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $71,188

 

อันดับ 11 นักวิทยาศาสตร์กายภาพ

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 122,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,409

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $73,268

 

อันดับ 10 วิศกร

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 73,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,436

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $74,672

 

อันดับ 9 นักจิตวิทยา

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 71,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,437

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $74,724

 

อันดับ 8 นักพัฒนาซอฟต์แวร์

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 265,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,543

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $80,236

 

อันดับ 7 ผู้จัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 165,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,629

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $84,708

 

อันดับ 6 ผู้ช่วยแพทย์

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 66,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,640

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $85,280

 

อันดับ 5 ทนายความ

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 337,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,753

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $91,156

 

อันดับ 4 แพทย์/ศัลยแพทย์

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 352,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,759

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $91,468

 

อันดับ 3 พยาบาลเวชปฏิบัติ

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 129,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,832

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $95,264

 

อันดับ 2 เภสัชกร

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 147,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,834

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $95,368

 

อันดับ 1 ผู้บริหารระดับสูง

จำนวนเพศหญิงในสายงาน: 313,000

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของเพศหญิง: $1,920

รายได้ต่อปีโดยประมาณของเพศหญิง: $99,840

 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดสำหรับสตรี ตามข้อมูลของ BLS ซึ่งมีจำนวนประชากรเพศหญิงประมาณ 313,000 คนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกาในปี 2017

นอกจากนี้ ยังมีอาชีพอีกหลายประเภทในอุตสาหกรรมแรงงานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสำหรับเพศหญิง ทั้งวงการแพทย์ วิศวกรรม และสาธารณสุข

 

ที่มา: cnbc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ