เรียนดี วิจัยเด่น! 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเยอรมนี ประจำปี 2020

QS World University Rankings เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเยอรมนีประจำปี 2020 โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ ชื่อเสียงในหมู่นายจ้าง สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

และนี่คือ 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีในเยอรมนี

 

 

อันดับ 5 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

หรือสถาบันเทคโนโลยีคาลส์รูเออ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเมืองคาลส์รูเออ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 25,892 คน

KIT เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีชื่อเสียงด้านการใช้แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ และมีสภาพแวดล้อมอันยอดเยี่ยมที่เอื้อต่อการวิจัย

 

อันดับ 4 Humboldt-Universität zu Berlin

มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน ก่อตั้งขึ้นในปี 1810 มีชื่อเรียกเดิมว่ามหาวิทยาลัยเบอร์ลิน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นแม่แบบที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในยุโรป

 

อันดับ 3 Heidelberg University

มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในไฮเดลเบิร์กรัฐบาเดิน มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนีและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1386 นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถาบันที่เน้นการวิจัยมากที่สุดของยุโรป

 

อันดับ 2 LMU Munich

มหาวิทยาลัยลูทวิช-มัคซีมีลีอานแห่งมิวนิก หรือ Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) เรียกสั้นๆ ว่ามหาวิทยาลัยมิวนิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในนครมิวนิก รัฐบาวาเรีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 6 ของเยอรมนีที่ยังคงเปิดสอนอยู่ โดยก่อตั้งในปี 1472

 

อันดับ 1 The Technical University of Munich (TUM)

มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศเยอรมนี มีวิทยาเขตอยู่ที่เมืองมิวนิก, การ์ชิง และไวเอินชเต็ฟฟัน

TUM เป็นแหล่งรวมตัวของนักศึกษาผู้มากความความสามารถกว่า 40,124 คน โดยมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติร้อยละ 24 มีหลักสูตรระดับปริญญากว่า 170 หลักสูตรรวมถึงหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นแหล่งรวมตัวของนักศึกษาจากหลากหลายชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเด็กนอก ทั้งเป็นยังเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ โดดเด่นด้านนวัตกรรม ผลงานการวิจัย และพื้นที่สำหรับระเบิดพลังความคิดสร้างสรรค์

 

ที่มา: studyinternational

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ