จดไว้เลย!! เอกสาร 5 อย่างที่ต้องมีติดตัวเสมอ เมื่อไปเรียนต่างประเทศ จะได้ไม่พลาด…

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากเงินในบัญชีเมื่อไปต่างประเทศ ก็คือเอกสารสำคัญต่างๆ  เพราะซีกโลกนั้นไม่ใช่บ้านเกิดที่เราเติบโตและถือสัญชาติอยู่

ดังนั้นจึงต้องพกเอกสารสำคัญไปด้วยเพื่อเจ้าหน้าที่ทางนั้นจะไม่ได้เข้าใจผิดคิดว่าเรามาจากอีกดาวเคราะห์หนึ่ง

เอกสาร 5 อย่างที่ต้องนำติดตัวเมื่อไปเรียนต่างประเทศ มีดังนี้…

 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

ให้คิดซะว่าพาสปอร์ตเป็นเสมือนกุญแจไขพาคุณออกสู่โลกกว้าง แน่ล่ะว่าเป็นเอกสารที่สำคัญอันดับแรกที่คุณต้องพกติดตัวไปด้วย ทำหน้าที่เป็นบัตรประชาชนของคุณในฐานะพลเมืองจากประเทศของคุณ

 

2. วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียนช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่าก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ

 

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (International certificate of vaccination)

ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะอาศัยอยู่ ซึ่งบางทีอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนนี้ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ชัดถึงข้อมูลครั้งล่าสุดที่ได้รับการรับรอง เอกสารนี้สามารถขอได้ที่ตัวแทนการท่องเที่ยวหรือสำนักงานหนังสือเดินทาง

 

4. Proof of age card

สำหรับบัตรนี้ใช้ในการพกพาไปไหนมาไหนคล้ายกับบัตรประชาชนนั่นเอง ทำให้ไม่ต้องพกพาสปอร์ตไปมา ซึ่งใช้บัตรนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ลายเซ็นและรูปถ่าย บัตรจะมีหน้าตาแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

 

5. สมุดรายชื่อ (Address book)

แม้ว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่ของครอบครัวหรือผู้ปกครองเก็บไว้ในมือถืออยู่แล้ว แต่เมื่อไปต่างถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งในการพกสมุดรายชื่อติดตัวไปด้วย เพราะไม่แน่เสมอไปที่คุณจะมีโทรศัพท์ติดตัวไปตลอด และเผื่อมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วย

 

ที่มา toeflgoanywhere.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ