5 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างฝั่งตะวันออก กับตะวันตกที่นศ. ฝึกงานต่างชาติควรรู้

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน หรือผู้ที่เข้าไปทำงานใหม่ควรเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับตัวที่รวดเร็ว อีกทั้งยังอาจสร้างความประทับใจให้กับหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 

ในแต่ละองค์กรมักมีวัฒนธรรมภายในที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในสังคมโลกตะวันออก และตะวันตก ที่มีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัด นี่คือตัวอย่างความแตกต่างเหล่านั้นที่คุณควรเรียนรู้

 

1. ความสัมพันธ์

ฝั่งตะวันตก : องค์กรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะชอบการประชุม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมักไม่อนุญาตให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังเคารพในพื้นที่ส่วนตัวกันอย่างมาก

ฝั่งตะวันออก : ความสัมพันธ์ภายในองค์กรมักเป็นไปอย่างใกล้ชิดมากกว่า อีกทั้งยังนิยมการสร้างความไว้วางใจ ความสนิทชิดเชื้อ และการมีกิจกรรมร่วมกันทั้งในเวลางานหรือหลังเลิกงาน และมีแนวโน้มที่จะไม่เข้มงวดเท่าองค์กรในฝั่งตะวันตก

 

2. การติชม

ฝั่งตะวันตก : การส่งมอบคำวิจารณ์ในการทำงานหรืออื่นๆ มักเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด

ฝั่งตะวันออก : ในองค์กรมักหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงานต่อหน้า และใช้วิธีที่ประณีประนอมมากกว่า

 

3. ความตรงต่อเวลา

ฝั่งตะวันตก : ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามาก และมักทำทุกอย่างตามตารางที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในหลายประเทศ การตรงต่อเวลาคือการมาก่อนเวลาเพื่อที่คุณจะได้ไม่สาย แต่ในหลายประเทศก็อาจมีความยืดหยุ่นได้เช่นกัน

ฝั่งตะวันออก : วัฒนธรรมของโลกฝั่งตะวันออกมักให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก และปรับเปลี่ยนตารางไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

4. การตั้งคำถาม

ฝั่งตะวันตก : พนักงานไม่ว่าจะมีตำแหน่งเล็กน้อยหรือสูงแค่ไหน สามารถตั้งคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ดีกว่าได้ และพร้อมมีคนรับฟัง

ฝั่งตะวันออก : ค่อนข้างต่างจากฝั่งตะวันตกอย่างมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการถามคำถาม และหวาดหวั่นหากต้องชี้แจงในเรื่องที่พวกเขาคิดเห็น

 

5. ลำดับตำแหน่ง

ฝั่งตะวันตก : ลำดับชั้นในองค์กรของตะวันตกมักไม่เข้มงวด แม้แต่พนักงานทั่วไปก็สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจกับผู้บริหาร นั่นทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันได้ค่อนข้างดี

ฝั่งตะวันออก : ในขณะที่ฝั่งตะวันออก ลำดับชั้นทางสถานะทางสังคมมีอยู่มากมายและซับซ้อน อย่างลำดับตำแหน่ง หรือความอาวุโส อีกทั้งยังต้องเคารพและนอบน้อมผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกองค์กรยังมีวัฒนธรรมแยกย่อยแตกต่างกันไป การใช้เวลาและการเปิดในเพื่อทำความเข้าใจ จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวกับสิ่งแปลกใหม่ และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานนะ :)

 

ที่มา: goabroad

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ