แนะนำ 5 หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่ เปิดแนวทางหางานที่ใช่+อัพสกิลไปพร้อมกัน!!

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนในใจหลังจากสำเร็จการศึกษา...

September 6, 2020 3 Mins Read
92 Views