50 ทุนการศึกษา European School of Economics ประเทศอังกฤษ ปี 2017-2018

นอกจากทุนในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว วันนี้เรายังมีทุนที่น่าสนใจอีกหนึ่งทุนคือทุนเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ European School of Economics มาให้ได้ติดตามกัน

The European School of Economics หรือ ESE เป็นสถาบันเอกชนในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตรระยะสั้นพิเศษ

โดยหลักสูตรระยะสั้นนี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมระยะสั้น และหลักสูตรดังกล่าวนี้จะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 3 เดือน (ยกเว้นการฝึกงาน) หลังจากจบการฝึกอบรมผู้เรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกอบรม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 50 ทุนการศึกษา โดยครอบคลุม 70% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ในปีการศึกษา 2017/2018

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระยะสั้นในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนใน European School of Economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีประกาศนียบัตรเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือระดับปริญญาตรี

-Resume หรือ CV (ที่มีรายละเอียดของประวัติการศึกษา)

-จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Motivation letter) ในภาษาเดียวกับหลักสูตรที่เลือกสมัคร

-ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ประกาศนียบัตรระดับมัธยมตอนปลายหรือปริญญาตรี

-Resume หรือ CV (ที่มีรายละเอียดของประวัติการศึกษา)

-จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Motivation letter) ในภาษาเดียวกับคอร์สที่เลือกสมัคร

-สำเนาพาสสปอร์ต

-ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครจะได้รับการยอมรับได้ในกรณีที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการหรือได้รับการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์

-ภาพจากพาสสปอร์ตขนาด 3 นิ้ว

 

วิธีการสมัคร:

1.อ่านข้อบังคับโดยละเอียด

2.สมัครเข้าร่วมโครงการ

3.หลังจากทำการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการเข้าระบบที่แนบ username และ password มาเพื่อเข้าเว็บไซต์ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

4.ส่งเอกสารแนบทั้งทางอีเมลล์ recruitment-at-eselondon.ac.uk. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีเวลา 3 วันในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและมีเวลา 5 วันในการลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 30 กันยายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

apply.europeanschoolofeconomics.com หรือ www.europeanschoolofeconomics.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ