เรียนรู้ “6 ความสามารถด้านสังคม” ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน

ทักษะที่จำเป็นในการทำงานแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) และทักษะความสามารถด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งทั้งสองทักษะจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

วันนี้เราจะมาเจาะจงกันที่ทักษะความสามารถด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) ที่คุณต้องเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะเหล่าเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในอนาคต จะมีอะไรบ้างนั้นไปเรียนรู้พร้อมกันได้ด้านล่างนี้เลย

 

 

1. พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

การพร้อมเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งคำแนะนำจากผู้อื่น เป็นทักษะสำคัญที่แสดงว่าตัวคุณนั้นไม่เคยหยุดเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

2. มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่น

การทำงานร่วมกับผู้อื่น เราต้องรู้จักเข้าอกเข้าใจ รวมทั้งต้องมีความอดทน มีไหวพริบ และมีทักษะในการโน้มน้าวใจ หากมีสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และเพื่อนร่ววมงานก็จะราบรื่น ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี

 

3. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะนี้จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารติดต่องาน ไม่ว่าจะกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า สิ่งสำคัญในการสื่อสารคือความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และความปิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์

ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อเตรียมหาวิธีรับมือ ที่สำคัญอย่าลืมติดต่อกับแผนกอื่นๆ เพื่อเพิ่มไอเดียในการทำงาน และรวบรวมข้อมูลมาปรับใช้กับงานด้วยล่ะ

 

5. มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ

ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราทำงานออกมาได้มีคุณภาพ และพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าแตกต่างไปจากเดิม ลองนำไอเดียจากการเรียนรู้ที่อื่น มาปรับใช้ในการทำงานก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยล่ะ

 

6. มีทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา

ทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน โดยเฉพาะการแก้ปัญหา เพราะหากคุณคิดบวก และเชื่อในตนเองว่าจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ คุณก็จะมีสติ และมีความกระตือรือร้นจนทำให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นในที่สุด

 

ที่มา:  grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ