7 ประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้ต่อรองเมื่อเราไปช้อปปิ้ง !

    ใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยากต่อรองราคาเวลาซื้อของ...