7 วันอันตราย!! มาดู 7 เทคนิคสำหรับอ่านหนังสือและเตรียมตัว 1 อาทิตย์ก่อนสอบ…

  สำหรับเวลาก่อนสอบนั้น ยิ่งใกล้เวลาสอบเท่าไรยิ่งมีค่ามากเท่านั้น...