เช็คตัวเองให้รอบคอบ!! 7 โรคต้องห้าม อุปสรรคในการเรียนต่อสายวิทย์ฯ สุขภาพที่ควรรู้

ในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย น้องๆ หลายๆ คนอาจจะกำลังเล็งคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์

แล้วรู้กันหรือไม่ว่านอกจากจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ซึ่งโรคที่เป็นอุปสรรคของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพก็มีอยู่ด้วยกัน 7 โรคต่อไปนี้

 

 

1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น

เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา ทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

2. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

3. เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

5.  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง

โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

6. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน เห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-ตาบอดสีอย่างรุนแรง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

-ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

 

7. โรค หรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบัน เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

นอกจากโรคข้างต้นแล้ว ในแต่ละคณะก็อาจจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโรคต้องห้ามเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามคณะ และมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเรียน ดังนั้นผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการรับสมัครเกี่ยวกับโรค หรือข้อกำหนดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

 

ที่มา:  med.mahidol

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ