แนะนำ 8 ช่องทางหาทุนการศึกษาสำหรับ “นักเรียนต่างชาติ” ในประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในออสเตรเลีย

วันนี้เราจึงมีลิสต์ทุนการศึกษาชั้นนำจากออสเตรเลียมาฝากกัน ตามมาเก็บรายละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตไว้เลย

 

 

ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย

1. Australia Awards Scholarships

Australia Awards Scholarships แต่ก่อนรู้จักกันในชื่อ Australian Development Scholarships (ADS) เป็นทุนการศึกษาสำหรับการพัฒนาระยะยาวมอบโดย Department of Foreign Affairs and Trade

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เข้าร่วมโครงการ และ Technical and Further Education (TAFE)

มูลค่าทุน: รวมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าครองชีพ (CLE) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

 

2. Endeavour Postgraduate Scholarship Awards

Endeavour Postgraduate Scholarship Awards ให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร หรืองานวิจัยในสาขาวิชาใดๆ ที่ออสเตรเลีย

มูลค่าทุนการศึกษา: รวมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ และการเดินทาง

 

3. International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

โปรแกรม IPRS สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลีย รวมถึงประสบการณ์ที่จะได้รับจากนักวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย

ทุนการศึกษามอบในระยะเวลา 2 ปีสำหรับระดับปริญญาโท จากการวิจัยระดับปริญญา หรือ 3 ปีสำหรับปริญญาเอกจากการวิจัย

มูลค่าทุน: ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่ารักษาพยาบาล

 

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

4. University of Sydney International Research Scholarships

University of Sydney ทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาโทตามหลักสูตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครขอทุนจากที่นี่ได้

มูลค่าทุน: ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ 3 ปี หรืออาจมีการขยายระยะเวลารับทุนเป็น 1 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 

5. Macquarie University International Scholarships

Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship จัดมอบทุนเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่วิทยาเขต Macquarie University North Ryde

มูลค่าทุน: ทุนการศึกษามีมูลค่า 10,000 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 239,000 บาท)

 

6. Melbourne Research Scholarships

Melbourne Research Scholarship (MRS) ก่อตั้งขึ้นโดย University of Melbourne และมอบทุนให้แก่นักศึกษาวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ

มูลค่าทุน: ทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้สมัคร โดยทั่วไปมูลค่าทุนจะครอบคลุมค่าครองชีพ การย้ายที่อยู่ กรณีเจ็บป่วย การลาคลอด การเลี้ยงดูบุตร การยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มรูปแบบ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) และประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

7. Adelaide Scholarships International

University of Adelaide มอบทุนหลักสูตร Adelaide Scholarships International (ASI) เพื่อดึงดูดนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากต่างชาติที่มีศักยภาพ

มูลค่าทุน: ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายปี และค่าประดันสุขภาพ

 

8. Flinders International Postgraduate Scholarships

Flinders International Postgraduate Research Scholarships (FIPRS) มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นที่ Flinders University

มูลค่าทุน: ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าย้ายถิ่นฐาน และตั๋วเครื่องบิน

 

ที่มา www.scholars4dev.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ