อายุน้อยร้อยล้าน!! มาพบกับ 8 เศรษฐีระดับโลกที่สร้างชื่อและธุรกิจให้กับตัวเองตั้งแต่วัยละอ่อน

การที่คนเราเกิดก่อนหรือเกิดหลังนั้น...