Economist Intelligence จัดอันดับ 9 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก จะมีที่ไหนบ้าง!?

Economist Intelligence ได้สำรวจเมือง 140 เมืองทั่วโลก โดยจะมีการพิจารณาให้คะแนนจากหลายๆส่วนได้แก่ สุขภาพของประชากร การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานของเมือง ความปลอดภัยและภัยคุกคามของการก่อการร้าย รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน และนี่คือเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 9 เมืองดังต่อไปนี้

 

 

9. เมือง Helsinki ประเทศฟินแลนด์

เมืองนี้นับเป็นหนึ่งในสองเมืองจากโซนยุโรปที่ติดอยู่ใน 9 อันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก โดยได้คะแนนเต็มในด้านความมั่นคงและสุขภาพของประชากร ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการศึกษา

 

8. เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

เป็นเมืองที่ได้รับคะแนนเต็มในด้านของการศึกษา แต่น่าเสียดายที่หลุดจากเป็นอันดับที่ 7 ในชาร์จอย่างหวุดหวิด เนื่องจากได้คะแนนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพียง 92.9 คะแนน

 

7. เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย

เมืองนี้ถือเป็นหนึ่งในสามเมืองตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียในการจัดลำดับครั้งนี้ ซึ่งได้คะแนนเต็มไปทั้งหมดสามด้านด้วยกันคือ ด้านสุขภาพของประชากร ด้านการศึกษาและด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

 

5. อันดับที่ 5 นั้นมีการครองตำแหน่งร่วมสองเมืองคือ

เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

เป็นเมืองที่ติดอันดับจากการที่มีคะแนนำสูงลิ่ว เนื่องจากเมือง Sydney หลุดโผจากการจัดลำดับครั้งนี้ และเมืือง Adelaide เป็นเมืองที่มีระบบการป้องกันภัยคุกคามของการก่อการร้ายสูง

 

เมือง Calgary ประเทศแคนาดา 

ถือเป็นหนึ่งในสามเมืองจากประเทศแคนาดาที่ได้คะแนนสูงจากการจัดลำดับเมืองของ EIU โดยได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในด้านความมั่นคง ด้านสุขภาพของประชากรและด้านการศึกษา

 

4. เมือง Toronto ประเทศแคนาดา

เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแคนาดา ได้คะแนนไปทั้งหมด 97.2 คะแนน แต่พลาดการติดอันดับที่สูงขึ้นในส่วนของคะแนนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ตกลงมา

 

3. เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา

เมืองสำคัญของประเทศแคนาดาเมืองนี้ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพของประชากรและด้านการศึกษา และเกือบจะได้คะแนนเต็มในส่วนของความมั่นคง

 

2.เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย

อีกหนึ่งเมืองจากประเทศฝั่งยุโรปที่ได้คะแนนนำทั้งสิ้น  97.4 คะแนน

 

1. เมือง Melbourne ประเทศออสเตรีย

เมืองชายฝั่งของประเทศแห่งนี้เป็นข้อพิสูจน์การประเมินของ EIU ว่า “เมืองที่มีคะแนนดีที่สุดมักจะเป็นเมืองขนาดกลางในประเทศที่ร่ำรวยซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างต่ำ” สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจได้หลากหลายโดยไม่ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือทำให้โครงสร้างพื้นฐานหนาแน่นมากจนเกินไป

 

ที่มา: uk.businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ