การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 ชิงรางวัลกว่า 1.6 ล้านบาท พร้อมโอกาสไปเยือนญี่ปุ่น!!

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 : 9th UOB Painting of the Year” ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท!!

พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

1. การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year (“การประกวด”) ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ยูโอบี”)

2. การประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกคน โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด

3. ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของศิลปินที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยินยอมให้ศิลปินที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมการ ประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และยอมรับกฎและกติกาของการประกวด

 

ประเภทการประกวด

ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดในทั้ง 2 ประเภท

1. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)

เปิดกว้างสําหรับศิลปินทุกท่านที่กําลังศึกษาด้านศิลปะ กําลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

2. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)

ศิลปินที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ

-เคยจัดแสดงผลงานแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)

-มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด

-เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

 

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้

จุดรับผลงานภาคกลาง : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง (เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)

จุดรับผลงานภาคเหนือ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)

จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ต.ศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002)

จุดรับผลงานภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000)

 

รางวัลการประกวด

​มีทั้งหมด 8 รางวัล รวมเงินรางวัล 1,680,000 บาท ดังนี้

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​​ 750,000​​ บาท พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

-รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000​​ บาท

-รางวัลเหรียญเงิน ​​​​240,000​​ บาท

-รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 150,000 ​​บาท

 

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล

-รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​90,000 ​​บาท

-รางวัลเหรียญทอง​​​​ 75,000 ​​บาท

-รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 45,000​​ บาท

-รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 30,000 ​​บาท

 

ติดต่อสอบถาม

-สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

-โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969

-อีเมล poy@uob.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ