ทุนป.ตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สนับสนุนการศึกษา 40,000 บาทที่ LJMU

ในทุกๆ ปี Liverpool John Moores University แห่งสหราชอาณาจักรก็มีทุนการศึกษาที่หลากหลายมอบให้กับนักศึกษา หนึ่งในนั้นคือทุนการศึกษา Academic Excellence International Awards ด้วยเช่นกัน!!

โดยผู้สมัครต่างชาติที่ศึกษาอยู่ที่ Liverpool John Moores University มีสิทธิ์สมัคร ซึ่งมีโอกาสรับทุนสนับสนุนการศึกษา 1,000 ปอนด์ (ราว 40,000 บาท) เป็นจำนวนกว่า 100 ทุน รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา 1,000 ปอนด์ (ราว 40,000 บาท) จำนวน 100 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่ Liverpool John Moores University มีสิทธิ์สมัคร

– มีผลการเรียนอย่างน้อย 3 เทอมการศึกษาในระดับ A2 หรือเทียบเท่า

– ต้องเลือก LJMU เป็นตัวเลือกแรกผ่านทางระบบ UCAS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

21 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ljmu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ