ทุนเต็มจำนวนจาก ADB – JSP เลือกเรียนปริญญาโทได้ 24 สถาบันฯ จาก 9 ประเทศ

ทุนการศึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอย่าง Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB – JSP) คือทุนที่สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทย ได้ศึกษาต่อที่ต่างประเทศในระดับปริญญาโทเป็นประจำทุกปี

ที่สำคัญคือกำลังเปิดรับสมัครในช่วงนี้ด้วย! ก่อนที่จะไปขอทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศในฝัน วันนี้จึงอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักว่าทุน ADB – JSP นี้เลือกศึกษาต่อได้ที่ประเทศอะไร และสถาบันใดบ้าง ปิดรับสมัครเมื่อไหร่ มูลค่าทุนเป็นอย่างไร และใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม? สนใจกันไหมคะ? ถ้าอย่างนั้นก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างกันเลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือ

– ค่าครองชีพ

– ค่าที่พักอาศัย

– ประกันสุขภาพ

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

– เงินสนับสนุนการวิจัย

 

ระดับการศึกษาและระยะเวลา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ทางสถาบันการศึกษากำหนด ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– เป็นพลเมืองของประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นสมาชิกของ ADB (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติในสถาบันที่กำหนด

– มีความเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน

– มีสุขภาพดี

– อายุไม่เกิน 35 ปีในขณะที่สมัคร

– เจ้าหน้าที่ของ ADB และสถาบันที่กำหนด รวมถึงผู้ใกล้ชิดและญาติไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

 

#1 ฮ่องกง

สถาบันการศึกษา: University of Hong Kong

สาขาวิชา: Master of Science ในสาขาวิชาดังนี้

– Urban Planning

– Urban Design

ปิดรับสมัคร: ราวเดือนมกราคมของทุกปี

 

 

#2 ประเทศอินเดีย

สถาบันการศึกษา: Indian Institute of Technology Delhi

สาขาวิชา: Master of Technology in Science and Technology

ปิดรับสมัคร: ราวเดือนธันวาคมของทุกปี

 

 

#3 ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันการศึกษา:

– Hitotsubashi University

– International University of Japan

– Keio University

– Kobe University

– Kyoto University

– Kyushu University

– Nagoya University

– National Graduate Institute for Policy Studies

– Ritsumeikan Asia Pacific University

– Saitama University

– Tokyo Institute of Technology

– United Nations University – Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS)

– The University of Tokyo

– University of Tsukuba

สาขาวิชา: แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม: adb

 

 

#4 ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันการศึกษา: The University of Auckland

สาขาวิชา:

– Master in International Business

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of Science (Environmental Science)

– Master programmes in Engineering

– Master of Public Health

ปิดรับสมัคร: ราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

 

#5 ประเทศปากีสถาน

สถาบันการศึกษา: Lahore University of Management Sciences

สาขาวิชา:  Mater in Business Administration

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1: 27 กุมภาพันธ์ 2021

รอบที่ 2: 13 เมษายน 2021

 

 

#6 ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันการศึกษา:

– Asian Institute of Management

– International Rice Research Institute/University of the Philippines in Los Baños

สาขาวิชา:

– Master in Business Administration (AIM)

– Master in Development Management (AIM)

– Master of Agriculture (IRRI)

กำหนดการรับสมัคร:

– AIM: ราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับหลักสูตร Master in Business Administration

– AIM: ราวเดือนสิงหาคมของทุกปี สำหรับหลักสูตร Master in Development Management

– IRRI: 31 มีนาคม 2021

 

 

#7 ประเทศสิงคโปร์

สถาบันการศึกษา: National University of Singapore

สาขาวิชา:

– Master in Business Administration

– Master in Public Policy

– Master of Social Sciences (Applied Economics)

– Master of Science in Environmental Management

ปิดรับสมัคร: แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

#8 ประเทศไทย

สถาบันการศึกษา:

– Asian Institute of Technology สาขาวิชา Master of Sciences or Engineering in: School of Engineering and Technology (SET)

– Thammasat University สาขาวิชา Master in Engineering และ Master in Economics

ปิดรับสมัคร:

– AIT: 31 มีนาคม 2021

– TU: ราวเดือนธันวาคมของทุกปี

 

 

#9 สหรัฐอเมริกา

สถาบันการศึกษา: East-West Center

สาขาวิชา:

– Business Administration

– Economics

– Geography

– Business Administration (Global MBA-Japan Track)

– Natural Resources & Environmental Management

– Ocean and Resources Engineering

– Oceanography

– Pacific Island Studies

– Public Administration

– Sociology

– Tropical Plant & Soil Science

– Urban and Regional Planning

– Master of Law

ปิดรับสมัคร: ราวเดือนธันวาคมของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

adb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ