สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนรวม 25 อัตรา

ใครที่กำลังรองานราชการอยู่ ขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการแล้ว ที่สำคัญการสอบในครั้งนี้ไม่ต้องใช้ ก.พ.!

ส่วนตำแหน่งที่เปิดสอบนั้นแบ่งเป็น 2 ตำแหน่งด้วยกัน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติ และนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

 

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติ:

จำนวนที่เปิดรับ:

10 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน:

11,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ก.พ.

– จบ ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาประกันภัย สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาธุรกิจรับจัดงาน หรือสาขาบริหารธุรกิจ

 

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับ:

15 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน:

15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ก.พ.

– จบปริญญาตรี หรือวุฒิเทียบเท่า ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์

 

วันที่เปิดรับสมัคร:

7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ