ประกวดและแข่งขันในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษาและอื่นๆ มากมาย

มาแล้ว! การประกวดแห่งปีที่เปิดโอกาสให้วัยเรียนได้แสดงความสามารถพร้อมลุ้นรางวัลเพียบ!

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เกษตร กำแพงแสน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

– การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช. หัวข้อ “สวนชื้น-น้ำใส ใบงาม”

– การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช. หัวข้อ “วัฒนธรรมการเกษตร”

 

กำหนดระยะเวลา:

– รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤศจิกายน 2562

– ประกวดแข่งขัน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน

– Tel. 034-351406 ต่อ 117 และ 061-5539939

– Fax : 034-351406 ต่อ 117

– E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

 

การประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช.

– ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– Tel. 034-351889

– Fax.034-351889

– Email [email protected]

 

การประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายหรือปวช.

– คุณสารภี ตั้งเจริญ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

– Tel. 034-351887, 098-1544623, 095-2691635

– Fax : 034-352812

– E-mail : [email protected]

 

ที่มา: คณะเกษตร กำแพงแสน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ