ชวนส่งผลงานเข้าประกวด “AI Innovation JumpStart” ปี3 ชิงทุนสนับสนุนรวม 2 ล้านบาท!!

เพื่อพัฒนานักพัฒนาเทคโนโลยี หรือ...

December 8, 2020 2 Mins Read
28 Views