เปิดรับสมัคร Airport Ambassador ประจําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่วน!

ข่าวดี! เปิดรับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

3. มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป

4. สามารถทํางานเป็นกะหมุนเวียนกันไปได้

5. ส่วนสูง เพศหญิง ไม่น้อยกว่า 155 ซม. และเพศชายไม่น้อยกว่า 160  ซม.

6. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปได้ที่อีเมล advance airport@hotmail.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thenxchapter.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ