ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับป.โทด้าน ‘การจัดการพลาสติกทางทะเล’ ที่ AIT

ไม่ปล่อยให้รอนาน!! เปิดรับสมัครแล้วกับทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรอินเตอร์ด้านการจัดการพลาสติกทางทะเล (Marine Plastic Abatement) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นกว่า 100 ล้านบาท!!

โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้ศึกษาต่อที่ AIT พร้อมได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึงได้ร่วมจัดตั้ง “Global Marine Plastic Alliance” ที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียดทุนได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าวีซ่า, ค่าทำวิจัย และตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากประเทศบ้านเกิด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้าน Marine Plastic Abatement (MPA) ที่ Asian Institute of Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– จบการศึกษาระกับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีหรือเทียบเท่า

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น AIT-EET: 6, IELTS: 6, TOEFL Paper: 550, TOELF CBT: 213, TOEFL IBT: 80 เป็นต้น

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนในหลักสูตร Master’s Program in Marine Plastic Abatement Program of School of Environment, Resources and Development (SERD) ระยะเวลา 1 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ait

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ