น้ำตาจะไหล!! คำถามของไอน์สไตน์ที่เคยถามเด็กในห้อง ที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของคุณ

เรื่องราวและทัศนคติบางอย่าง ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง...