สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (ป.ตรี ทุกสาขา)

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ขอและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

 

ปิดรับสมัคร:

9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ