รับสมัครแล้ว!! โครงการแลกเปลี่ยน YSEALI Professional Fellows Program (PFP) 2019

YSEALI Professional Fellows Program (PFP) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล โครงการแลกเปลี่ยน YSEALI Professional Fellows Program (PFP) SPRING 2019 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 โดยจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ให้ทุนช่วยเหลือค่าเดินทาง และจัดการเรื่องที่พักอาศัย รวมไปถึงครอบคลุมค่าประกันสุขภาพฉุกเฉิน และค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด ได้แก่ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brunei, Burma, Cambodia, Georgia, Indonesia, Laos, Malaysia, Moldova, Philippines, Singapore, Thailand, Turkey, Russia, Ukraine, and Vietnam

-มีอายุระหว่าง 25-35 ปี

-พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่สหรัฐอเมริกา

-มีความสนใจในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หากมีตัวแทนจากสหรัฐฯ มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศของตน

-มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่ำ 2 ปี และปัจจุบันกำลังทำงานอยู่

-มีทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-มีความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับผู้ร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ เช่น หัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ จัดไว้สำหรับประเทศ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

professionalfellows.americancouncils

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ