ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อป.โท University of Amsterdam เนเธอร์แลนด์

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนเรียนต่อที่ University of Amsterdam ประเทศเนเเธอร์แลนด์ กับทุน Amsterdam Excellence Scholarships

ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้กับนักศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนโดดเด่น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนมูลค่า €25,000 (ราว 800,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพเป็นเวลาหนึ่ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาดังนี้

การศึกษาและการพัฒนาเด็ก

การสื่อสารมวลชน

เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

– กฎหมาย

จิตวิทยา

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ EU / EEA

– เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทภาษาอังกฤษที่ University of Amsterdam ซึ่งลงทะเบียนในโปรแกรมการศึกษาระดับสูง (CROHO) โดยสามารถสมัครหลักสูตรปริญญาโทและทุนการศึกษา AES พร้อมกันได้

– สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบวีซ่าของเนเธอร์แลนด์ตามที่ระบุไว้โดย Dutch Immigration Service (IND)

– ผู้สมัครไม่ควรได้รับทุนการศึกษาอื่นสำหรับช่วงเวลาการศึกษาเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายรับรองจากคณบดี, อาจารย์ หรือหัวหน้างานวิชาการ

– Letter of Motivation (ไม่เกิน 500 คำ)

– รายละเอียดของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม

– หลักฐานแสดงทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครขอทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uva.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ