ทุนค่าเล่าเรียนในระดับ Postgraduate Diploma ที่ Anant National U. ประเทศอินเดีย

Anant Fellowship คือโครงการทุนการศึกษาจาก Anant National University มหาวิทยาลัยการออกแบบแห่งแรกในอินเดีย ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับ Post-graduate diploma

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา:

Postgraduate Diploma

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สนใจด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ การวางแผน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

-มีผลการเรียนดีเยี่ยม

-เปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในอินเดียและต่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ แต่ยังเปิดรับสมัครอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

anu.edu.in

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ